Polityka prywatności

Definicje:

Administrator Danych – THE LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Iwinach przy ul. Św. Judy Tadeusza 104, REGON: 382902940, NIP: 8961585566, Numer KRS: 0000776580.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej www.thelion.pl.

Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 6.

Strona www – https://thelion.pl/

1. Postanowienia ogólne

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. W celu dbania o bezpieczeństwo danych The Lion oświadcza, że używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w formularzach na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. The Lion jest administratorem danych Użytkowników zapisanych do newsletter’a.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, a których Administratorem jest The Lion ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w The Lion jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@thelion.pl.
 8. THE LION wskazuje, że przetwarzanie danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody jest dopuszczalne tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego zobowiązują THE LION do zatrzymania danych lub przetwarzania danych.
 9. THE LION ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. THE LION jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych Użytkownika na skutek cofnięcia zgody przez Użytkownika bądź wniesienia przez Użytkownika prawnie dopuszczalnego sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 11. THE LION zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom poza podmiotami upoważnionymi na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. THE LION oświadcza, że dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez osoby lub podmioty wyraźnie upoważnione na podstawie pisemnego upoważnienia lub umowy w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych.

2. Pliki cookies

 1. Strona www The Lion używa cookies czyli plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Przy ponownym połączeniu się przeglądarki ze stroną www, strona www rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik, co pozwala na odczytanie informacji jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania, tworzenia statystyk i profilowania działań reklamowych oraz sprawdzania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony www THE LION, w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu i zapewnienia efektywnej i bezproblemowej nawigacji.
 4. THE LION dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach przy pomocy narzędzia Google Analytics, Google Ads oraz Piksela Facebook.
 5. THE LION oświadcza, że zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby THE LION w celu optymalizacji działań, w celach statystycznych oraz w celu zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi dla sieci społecznościowych. W tym zakresie Użytkownik może podlegać profilowaniu.
 6. THE LION wykorzystuje następujące pliki cookies: „niezbędne” pliki cookies, – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Google Analytics oraz pliki cookie

Ta strona www korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy statystycznej stron internetowych stworzonego przez Google. Analiza korzystania ze Strony przez Użytkowników odbywa się z wykorzystaniem plików cookies zapisanych na komputerze Użytkownika. Zebrane w ten sposób informacje (m. in. IP Użytkownika) trafiają na serwer Google Inc. w USA i tam są przechowywane. Te informacje służą do tworzenia statystyk ruchu na Stronie oraz statystyk związanych z aktywnością osób odwiedzających Stronę. Firma Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami i w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Firma Google daje zapewnienie, że adresy IP Użytkowników nie zostaną w żaden sposób powiązane z innymi danymi Google. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Użytkownik może zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony www mogą nie działać prawidłowo. Użytkownik może w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Ads

Na Stronie www działa dodatkowa, bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w narzędziu Google Ads. Firma Google zapewnia o dbałości o dane swoich użytkowników. Działanie wspomnianej funkcji polega na umieszczeniu na komputerze Użytkownika pliku cookie każdorazowo, gdy ten kliknie w reklamę. Plik ten wygasa po 30 dniach. Powyższy mechanizm pozwala na prowadzenie działań remarketingowych, czyli na wyświetlanie reklam osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę www, również podczas wizyt na innych stronach www. Użytkownik może odmówić zgody na zastosowanie wobec niego tego narzędzia poprzez zmianę ustawień przeglądarki, wyłączając opcję dezaktywacji opcji automatycznej obsługi plików cookie. Możliwe jest również zablokowanie plików cookie pochodzących z Google.

Piksel Facebook

Na Stronie www stosowany jest piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Daje on informacje niezbędne do monitorowania aktywności osób odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji reklam Facebooka. Daje to możliwość oceny skuteczności reklam. Informacje te są anonimowe. Informacje te są jednak gromadzone i przetwarzane przez firmę Facebook. Facebook może te dane połączyć z kontem Użytkownika na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka.

Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Użytkownik może zablokować instalację cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane THE LION zobowiązuje się zachować i wykorzystać tylko dla potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane THE LION zobowiązuje się zachować i wykorzystać tylko dla potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.